Kundtjänst

Ring eller mejla för frågor om prenumerationer, utebliven tidning, premier, adressändringar och andra kundtjänstärenden.

Tel: 08-588 365 13
E-post: pren@lrfmedia.lrf.se


Redaktionen

Mejla redaktionen: red@tidningenland.se

Redaktionen har inte möjlighet att svara på frågor om prenumerationer, premier eller andra kundtjänstärenden.